Sanning, enkelhet och kärlek

Mantrat OM NAMAHA SHIVAYA  är en fras från sanskrit som betyder ungefär ”jag böjer mig inför/söker skydd hos Gud”.

Babaji lärde ut detta uråldriga mantra som en stig mot enhet med Gud/Helheten. Genom att repetera mantrat (japa) låter vi sinnet hålla fokus på Gud, hjärtat och medvetandet öppna sig till Gud och på så sätt stoppa eller minska vår inneboende tendens att låta sinnet bära iväg med oss i bekymmer, dagdrömmar eller på andra sätt meningslösa aktiviteter.

Babajis kärnbudskap 

Truth, Simplicity, Love

Love and serve all humanity.
Assist everyone.
Be happy, be courteous.
Be a dynamo of irrepressible joy. Recognize God and goodness in every face.

There is no saint without a past and no sinner without a future.
Praise everyone. If you cannot praise someone, let him or her out of your life. Be original, be inventive.

Be courageous. Take courage again and again.
Do not imitate; be strong, be upright.
Do not lean on the crutches of others. Think with your own head. Be yourself. All perfection and every divine virtue are hidden within you. Reveal them to the world.

Wisdom, too, is already within you. Let it shine forth.
Let the Lord’s grace set you free.
Let your life be that of the rose; in silence, it speaks the language of fragrance.

~ I am always with you~

Shri Babaji Haidakhan ~1984~

 

Lämna ett svar