Ashram – Dhuni och Tempel

Ett Ashram är en plats för andlig träning och förnyelse. Ett Ashram är alltid öppet för alla som söker frid, självreflektion och personlig utveckling. Det innebär en möjlighet för dig som vill erfara en yogisk livsstil präglat av enkelhet och andligt växande. Här har du chansen att avstå från bekvämlighet och materiella beroenden för att i stillhet samla ditt fokus inåt.

Cisternino Ashram – känd under namnet Bhole Baba Center, kallas numera Bhole Baba Stiftelse. Det började byggas 1979 efter Mahavatar Babaji’s vilja, för att sprida hans budskap av Sanning, Enkelhet och Kärlek och för att inspirera mänskligheten att  återigen leva enligt Sanatana Dharma – den eviga läran, som kommer ur den vediska traditionen och är äldre än någon världsreligion. Livet i Cisternino ashram följer samma modell som den i Haidakhan, Indien. Man alternerar meditation, bön och chanting med gemensamt arbete ”karma yoga”.

Dhuni, den heliga elden, har brunnit konstant i Cisternino Ashram sedan 1990. Dhyana Yogi Dhuni är en plats för förening mellan det mänskliga och det gudomliga och för meditation. Här sker varje dag en yogisk rit Aarati – det som tar bort lidandet, och man sjunger mantran helt enligt den uråldriga vediska traditionen. Meningen med riten är att avlägsna det som separerar oss från den kosmiska energin, att ta oss från det omedvetna till det medvetna. Eldstaden i Dhunin ser ut som en blomma med åtta blad som symboliserar bl.a. hjärtats chakra. Riten runt elden blir samtidigt en symbolhandling för att rena hjärtchakrat för att stärka ditt inre ljus.

ITALY-MAYA-CALENDAR-END OF THE WORLD-CISTERNINO 2013-07-03 19.22.59 1384076_10202203294392881_392915774_n

 

Templet byggdes 1986,  identiskt med templet i Haidakhan. Babaji bad om detta för att låta templet symbolisera den djupa förbindelse som finns mellan Cisternino ashram och hans ashram i Indien. Ceremonin i templet kallas för ”Kirtan”- beröm, lovsång. Kirtanpraktiken innebär att man sjunger mantran till instrument som harmonium och tablas. Man inleder ceremonin med att slå i varsin klocka som symboliserar förbindelsen mellan jord och himmel. Ljudet och vibrationerna från klockorna och instrumenten stiger uppåt och rengör atmosfären samtidigt som det lär ha en djupt helande effekt för alla levande varelser. Naturen själv skapar liknande rengörande effekter vid åska och blixtoväder.

  IMG_1861

Lämna ett svar