Mindfulness – Medveten närvaro

Mindfulness – ett sätt att leva medvetet

Under Retreat 2019 delade Micaela med sig av hur man lever en dag i Mindfulness, inspirerad av sin vistelse i Plum Village – mindfulness centret.

Nästa retreat planerar vi att integrera mindfulnessövningar som en naturlig del av retreaten, t.ex. vid måltiderna, gruppsharingen och i andra programinslag.

Mindfulness är medveten närvaro, koncentration och insikt. Insikt är vishet och förståelse. Var och en av oss har förmågan att fokusera, att vara medvetet närvarande, att förstå och att hysa medkänsla. De här egenskaperna finns medfödda hos oss alla.

När du är fullt uppmärksam på din andning alstrar du mindfulnessenergi. Detta kallas andningens mindfulness. När du utövar medveten andning i din vardag, bidrar energin i din koncentration till att minska spänningar i kroppen och starka känslor och till att lindra lidandet.  Att öva mindfulness, medveten närvaro är att återförena kroppen och sinnet till nuet.

Antingen du gör meditationen gående, stående eller sittande kan du utnyttja andningen som hjälp för att fokusera i nuet. Du låter inte vanans energi dra iväg med dig i tankar på något förflutet eller kommande eller på olika projekt. Du tränar dig istället att stanna upp, slappna av och komma till ro.

Mindfulness syftar till att komma tillbaka till det som är här och nu för att komma i djup beröring med oss själva och med livet. När vi kommer tillbaka till livet här och nu inser vi hur många villkor för glädje som redan är uppfyllda.

” Det förflutna har redan passerat och framtiden har ännu inte anlänt. Det finns bara en plats och en tidpunkt då livet är tillgängligt, och det är här och nu.” Buddha.

Källa: ”Bli fri från din rädsla med mindfulness” av Thich Nath Hanh

Läs mer om Plum Village och Thich Nath Hanh

Lämna ett svar