Neutrala sinnet – Yogi Mind

En vanlig instruktion till meditation är ”tysta dina tankar”. Har du kanske försökt men inte lyckats med detta? Då kan det vara värdefullt att veta att ur det yogiska perspektivet så är det heller inte möjligt, så länge du befinner dig i den vardagliga tankeprocessen. Det beror på att det är sinnets natur att alltid vara i rörelse och vara kreativ. Sinnet producerar automatiskt tankar. En del av dem är användbara, medvetna och stödjande. Andra inte.

 

Yogan beskriver människans sinne och tankeprocess som tredelad. Du har det negativa sinnet – som kalkylerar vad som kan gå snett, och du har det positiva sinnet – som kalkylerar vad som kan gå rätt. Bortom dessa sinnen, som fungerar som två poler, finns det neutrala sinnet. Det neutrala sinnet är det sant yogiska sinnet. Det observerar och integrerar informationen från dina negativa och positiva tankar och fattar sen ett beslut utifrån hjärtat och i relation till ditt högsta syfte.

 

Under vår retreatvecka utforskar du yogaövningar och meditationer som övar dig i att uppleva och välja den neutrala kanalen i sinnet. När du använder ditt neutrala sinne kan du se en större bild av det som händer i ditt liv så att du mer och mer kan agera med visdom och medkänsla istället för att reagera efter omedvetna vanemönster. Det neutrala sinnet skapar en sorts win-win-mentalitet! Det är här i det neutrala tankarna sjunker undan och du i djup meditation kan uppleva stillhet och frid i sinnet.

 

Lämna ett svar